Iskolánk diáksága alkotja az intézmény diákönkormányzatát. A diákközösségek – 5. évfolyamtól – képviselőket választanak, akik a megtartott Diáktanács üléseken, egyben fórumokon képviselik osztályaikat. Az iskolai diákönkormányzat élén a diákság által demokratikusan választott gyermekvezető, diákelnök áll. A diákönkormányzat munkáját segítő pedagógus, támogatást nyújt abban, hogy kreatív, öntevékeny diákközösség működjék iskolánkban.

A DÖK céljai és feladatai:

 

  • Az uniós elvárások előtérbe helyezték a diákjogok ismeretét, azok betartását, így legfőbb feladatunk a diákok érdekeinek képviselete.
  • Tevékenységünk kiterjed a tanulókat érintő minden kérdésre.
  • Részt veszünk az iskolai szokásjogok kialakításában.
  • Programokat szervezünk, hogy a diákok öntevékeny, aktív, kreatív közösségé formálódjanak.

Programjaink:

  • Évi rendes Diákközgyűlésen értékeljük munkánkat, megválasztjuk tisztségviselőinket.
  • Az iskolai szabadidős programok nagy részét mi szervezzük (Farsang, Gyermeknap).
  • Papírgyűjtést szervezünk.