019.jpg
Az Emberi Erőforrások Minisztériuma által felkért Értékelő Bizottság döntése értelmében a Balatonfüredi Eötvös Loránd Általános Iskola 2013-2016 közötti időszakra immár második alkalommal nyerte el az Ökoiskola címet.

A megtisztelő szakmai díj átadására ünnepélyes keretek között 2014. január 25-én került sor Budapesten, az OFI – Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum dísztermében.
Iskolánk képviseletében Diószeghy Leopoldina igazgató asszony és Polgárné Harczi Zsuzsanna vehette át a cím elnyerését tanúsító oklevelet.
Az Ökoiskola cím azon iskolák munkájának legmagasabb szintű állami elismerése, ahol nemcsak a tanításban érvényesülnek a környezeti nevelés, a fenntarthatóság pedagógiájának elvei, hanem az iskolai élet minden területén, az iskola működtetése terén éppúgy, mint a gyerekek étkeztetése vagy a táborok szervezése során.
Iskolánk környezettudatos tevékenysége sokrétű. A kulturált környezet kialakítására ösztönző programok szorosan kapcsolódnak az intézmény hagyományaihoz.
Közvetlen környezetünk ápolása, az iskolaudvar rendbetétele, virágosítása, az iskola megalakulása óta zajló tevékenység. Belső tereinkben sok növénnyel gondoskodunk a jó közérzetről, a növényekkel szembeni felelősség tudatosításáról. Tantermeink tiszták, világosak, dekorációjuk esztétikus, tanulást segítő.
Intézményünkben szelektív hulladékgyűjtéssel próbáljuk az itt dolgozókat és a diákságot a környezettudatosságra serkenteni. Külön gyűjtjük a műanyagot, a papírt, a kupakokat, a használt mobiltelefonokat és az elemeket.
Minden évben a Diákönkormányzat szervezésével, ősszel és tavasszal iskolai szintű papírgyűjtést tartunk.
Kiemelt figyelmet fordítunk az energiatakarékosságra, víztakarékosságra, a hőfok téli 20 °C -ra maximálásával.
A környezetegészség nevelés egy része a tanórákhoz kapcsolódik. A drogprevenció külső előadók bevonásával folyik.
Szakkörök színesítik a délutáni elfoglaltságok tárházát. Nyári, sport- és túratáborok nyújtanak természetközeli élményeket.
Örvendetes, hogy napjainkban egyre több vetélkedő verseny célja a gyerekek környezeti tudásának bővítése.
Kihasználjuk a helyi természeti és kulturális értékek adta lehetőségeket is, igyekszünk elősegíteni, hogy a nálunk tanuló diákok megismerjék környezetünk értékeit, óvják és védjék azokat.
Változatos programjaink során gyermekeink mintát kapnak arra, hogy szabadidejüket hogyan tudják értelmesen, tartalmasan eltölteni.
Intézményünk honlapja folyamatosan tájékoztatja tanulóinkat és szüleiket Ökoiskolai munkánkról, közzétesszük itt elért eredményeinket és a programokról készült fotókat.
Sikereinkben része van iskolánk nevelőinek, dolgozóinak, szülői közösségének és nem utolsó sorban az itt tanuló diákoknak.
2016-ban ismét pályázni fogunk, hogy elnyerhessük az „Örökös Ökoiskola” címet.