Tisztelt Szülők!

 

Az 1997-es Személyi jövedelem adótörvény 45.§.1.pontja lehetővé teszi, hogy Önök személyi jövedelemadójának 1 %-a fölött rendelkezzenek. A 2009 évi adóelszámoláskor kell nyilatkozniuk, hogy milyen célra ajánlják fel ezt az összeget.

Kérem szíveskedjenek ezzel a Balatonfüredi Eötvös Loránd Általános Iskolában működő

„BALATONFÜREDI EÖTVÖS LORÁND ÁLTALÁNOS ISKOLA TANULÓIÉRT” ALAPÍTVÁNYT

támogatni.

Alapítványunk céljai:

  • Az oktatás anyagi, techikai feltételeinek javítása, műszaki, technikai berendezések beszerzése.
  • Nyelvtanulás, külföldi cserekapcsolatok kiépítésének segítése.
  • Tanulmányi és egyéb versenyek, vetélkedők szervezésének támogatása, nyertesek díjazása.
  • Iskolai és más kulturális szabadidő programok támogatása.
  • Diáksport tevékenység, a rendszeres testmozgás ösztönzése, támogatása.

Az alapítvány adószáma: 18917602-1-19

Az alapítvány bankszámlaszáma: 11748069-20014476

OTP. Városi fiók Balatonfüred

Büntetőjogi felelősségünk tudatában kijelentjük, hogy az alapítvány a jogszabályban kért feltételeknek megfelel és a támogatásra jogosult.

Balatonfüred, 2010. január 31.

Szíves támogatásukat tisztelettel köszönjük!


Tremmer Bernadett                                                  Kovácsné Gáspár Magdolna

igazgató                                                    az alapítvány kuratóriumának elnöke