Tisztelt Szülők!

Balatonfüred Város Önkormányzata Képviselő-testületének a szociális ellátások, valamint a gyermekvédelmi gondoskodás helyi szabályozásáról szóló 7/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete

alapján 2020. április 1-jei hatállyal megállapított gyermekétkeztetés intézményi térítési díjainak összegéről az alábbiakban tájékoztatjuk a szülőket. Az önkormányzat által megállapított intézményi térítési díj az intézményekben nem azonos az ellátást igénybevevő/szülő által fizetett személyi térítési díjjal. A Veszprém Megyei Kormányhivatal tájékoztatása alapján a rendeletben a térítési díjat általános forgalmi adó nélküli nettó értékben és a kerítés szabályai szerint 0 vagy 5 forintra végződően kellett megállapítani.

A személyi térítési díjat az önkormányzati rendelet szabályai szerinti és a törvényből eredő szabályokkal együtt az intézmény vezetője állapítja meg, amelyet az intézményi térítési díj napi összeg általános forgalmi adóval növelt összegének és az igénybe vett étkezések számának, valamint a jogszabály szerinti normatív kedvezményeknek a figyelembevételével kell megállapítani.

A

Intézmény típus

B

Térítési díj (nettó)

C

Általános forgalmi adó

D

Térítési díj (bruttó) forintra kerekítve

1. Általános iskola
1a. Ebéd 315,- 85,- 400,-
1b. Tízórai + uzsonna 160,- 43,- 203,-
1c. Összesen: 475,- 128,- 603,-

 

Balatonfüred Város Önkormányzata

 

Tisztelt Szülők!

A gyermekétkeztetés biztosítása a települési önkormányzat feladata.

Az étkezést 2020. március 23. napjától biztosítja az önkormányzat.

Kérjük, jelezze írásban, 2020.március 19. (csütörtök) 12 óráig, amennyiben gyermeke részére étkezést igényel. (bfeotvos@sednet.hu, Tárgy: Étkezés)

Az ebéd csomagoltan átvehető a kijelölt helyen, előreláthatóan a Balatonfüredi Református Iskola konyháján. Aki nem tudja megoldani az átvételt a kijelölt helyen, azt az igényléssel együtt írásban jelezze.

A megrendelést lemondani szintén az írásban lehet, amennyiben a lemondás legkésőbb 9 óráig megtörténik, úgy a bejelentést követő naptól nincs térítési díjfizetési kötelezettség. Az étkezésről történő lemondást az ingyenesen étkezőknél is kérjük előre jelezni.

 

A térítési díjak befizetésével kapcsolatban a későbbiekben adunk tájékoztatást.