A felmérés célja, általános ismertetése:

Az emberi erőforrás minisztere 13/2018. (VI. 14.) rendeletének 11. § (1) bekezdése alapján az Országos kompetenciamérést az Oktatási Hivatal és az iskolák közösen szervezik meg. A mérések 6., 8és 10. évfolyamon a matematikai eszköztudás és a szövegértési képesség felmérésére terjednek ki.

A felmérés  időpontja:

A felmérés időpontja: 2019. május 29. szerda, a kezdési időpont: 8 óra. (Iskolába érkezés 730 és 745között). A mérés napja tanítási napnak minősül, amelyet az érintett tanulók a mérésben való részvétellel teljesítenek. További kötelező tanórai foglalkozás számukra nem szervezhető.

A  felmérés  menete:

A 6., 8. és 10. évfolyam tesztjei olyan matematikai és szövegértési eszköztudást mérő feladatokból állnak, amelyek elsősorban nem az iskolai tanterv konkrét megvalósulását mérik, hanem a tanulóknak azt a képességét,  hogy a tanultakat hogyan tudják alkalmazni valódi problémák, helyzetek megoldásában. Ezen évfolyamok esetében kétféle – „A” és „B” – tesztfüzet készült, amelyeken belül négy, egyenként 45 perces egységbe rendezve találhatók a matematika- és a szövegértési feladatok.

Mit kell hozni?

A 6., 8., 10. évfolyamon a megoldáshoz vonalzóra, számológépre, és tollra lesz szükségük a tanulóknak. Tízórait, innivalót ajánlott hozni!

A tanulói kérdőív:

A felmérés része egy tanulói kérdőív, melyet a 6. és 8. 10. évfolyamon minden tanuló kap. A kérdőívet a tanuló a szüleivel együtt, otthon töltse ki, majd legkésőbb a teszt megírását követő napon hozza vissza az iskolába! A kérdőív kitöltése önkéntes, de mindenképpen kérjük visszaküldeni!

A felmérésben felhasznált tesztekről:

A 6., 8., 10. évfolyamon minden tanuló tesztfüzetét vissza kell küldeni, javításuk központilag történik. A mérés napján a tanulók saját nevükre szóló azonosító kártyát kapnak, amelyen szerepel a tanuló mérési azonosítója. Az azonosító kártyán található név és mérési azonosító összekapcsolását csak az iskola tudja elvégezni. A két adat együttes kezelésére az iskolán és a tanuló szülőjén kívül senki sem jogosult.

 

Horváthné Szvath Szilvia

mérési koordinátor