Szülői tájékoztató az idegen nyelvi mérésről

2019. május 22. szerda

 

A felmérés általános ismertetése: Az idegen nyelvi mérés tartalmi követelményeit a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról szóló 110/2012. (VI. 4.) Korm. rendelet és a 2018/2019. tanév rendjéről szóló 13/2018. (VI. 14.) EMMI rendelet. Az idegen nyelvi mérés szintmeghatározásai a Közös Európai Referenciakeret (KER) leírásain (http://www.nyak.hu/nyat/doc/ker_2002.asp) alapulnak.

A mérésben az angol vagy német nyelvet első idegen nyelvként tanuló hatodik és nyolcadik évfolyamos diákok vesznek részt, számukra a mérés kötelező.

 

A mérés napján a tanulók saját nevükre szóló azonosító kártyát kapnak, amelyen szerepel a tanuló mérési azonosítója. Az azonosító kártyán található név és mérési azonosító összekapcsolását csak az iskola tudja elvégezni. A két adat együttes kezelésére az iskolán és a tanuló szülőjén kívül senki sem jogosult.

 

A mérésben használt füzetek és CDlemezek a mérés befejezéséig titkosak. A mérés eredményei 2019. június 12-ig megjelennek intézményünk honlapján.

 

A felmérés időpontja: 2019. május 22. szerda

A 6. évfolyamos tanulók számára az idegen nyelvi mérés 8 órakor, míg a 8. évfolyamos tanulók számára a mérés 10 órakor kezdődik. A mérés napja tanítási napnak minősül. A mérésen kívül a tanulók csak művészeti és testnevelési órákon vesznek részt. Aznapi órarendjükről tájékoztattuk a tanulókat.

 

A felmérés menete: A tanulóknak a mérés előtt negyed órával meg kell jelenniük az iskola aulájában. A mérésvezető irányításával a kijelölt tanterembe vonulnak, ahol 2 x 30 percben feladatlapot töltenek ki 10 perces szünet közbeiktatásával.

 

A mérés két részből áll, hallott szöveg értése és olvasott szöveg értése.

 

A feladatlapot kék vagy fekete színű tollal lehet kitölteni.

A feladatlap kitöltése alatt sem szótár, sem más segédeszköz nem használható.

Horváthné Szvath Szilvia

mérési koordinátor